Len - historie

Z archeologických výzkumů vyplývá, že len byl lidmi používán pravděpodobně již před 10000 lety a ke kultivaci lnu došlo přibližně před 8000 lety. Semeno ze Lnu divokého, bylo nalezeno ve vykopávkách v Sýrii, Turecku a Iránu a jeho stáří se datuje do 8000 až 6500 př. n. l. Len patří mezi první, člověkem domestikované a hospodářsky cíleně využívané plodiny. Dodnes se nám dochovaly nálezy mumií faraónů zabalené do lněné tkaniny.

Jisté je, že ve starověké Mezopotamii se len již systematicky pěstoval a z lněných vláken se vyráběly provazy, sítě, ale i tkaniny. Odtud se rozšířilo pěstování lnu do Egypta, odtud do středomoří i Indie. Římané rozšířily pěstování a využívání lnu v rámci svého impéria do severních a západních oblastí Evropy. Slované pak přenesli pěstování a zpracování lnu i do ostatních částí Evropy.

Len v Čechách

Pěstování lnu má v českých zemích hlubokou tradici. Tuto tradici dokládají jména řady obcí jako Lnáře, Lniště, Lensedly apod. Existuje mnoho druhů lnu, z nichž každý je vhodný do jiných podmínek a k jinému účelu. Len se nepěstoval pouze pro vlákno, ale také pro olej získávaný z jeho semen. Platí, že kultivary využívané pro olej mají málo kvalitní vlákno a naopak. Tam, kde se pěstoval len hlavně pro textilní využití, bylo lisování lněného oleje pouze druhotnou záležitostí. Len má rád hlubokou půdu a větší množství vlhkosti, v českých zemích se tedy len pěstoval zejména v podhorských oblastech, které pro častější srážky a vyšší rosení zajišťovaly dostatek potřebné vláhy.

Len se zprvu zpracovával pouze domácím způsobem v jednotlivých hospodářstvích. Vlákno se spřádalo pomocí kolovratů, tato činnost byla zajišťována především dívkami a ženami hlavně v období hospodářského klidu – tedy v zimních měsících. Na spřádání lnu se dívky scházely společně a byla to tedy vítaná činnost vyplňující čas dlouhých zimních večerů. Vlákno se pak dále zpracovávalo pomocí domácích tkalcovský stavů na plátno. Později, na sklonku 18. a počátkem 19. století, se tato činnost přenesla i na manufaktury a výroba lněných látek se stala průmyslovou záležitostí.

Již v od počátku 19. století začala lnu konkurovat bavlna. Důvodem byla nižší cena výchozí suroviny. To bylo důsledkem rozvoje lodní dopravy a šíření plantážního způsobu pěstování bavlny v nových koloniálních oblastech. Masové produkci bavlny v rozvojových oblastech nemohl len konkurovat, nicméně nikdy nemohlo bavlněné vlákno konkurovat lněnému svojí kvalitou. Cena lněné suroviny je sice vyšší, ale v pevnosti, trvanlivosti a odolnosti nemá konkurenci.

Lněný textil dnes

Kvalita lněného vlákna stále udržuje len v zájmu textilní výroby. Stále je velmi oblíbeným textilním materiálem ve Skandinávii nebo v Nizozemí, kde je lněný bytový textil tradiční součástí interiérů sídel královské rodiny. Ostatně Nizozemsko je jednou ze zemí EU se stále velmi vysokou produkcí lněné suroviny.

Každý, kdo docení vysokou kvalitu a ekologickou šetrnost textilních materiálů, si jistě rád dopřeje i výrobky z lněných látek.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.